Góry na wyciągnięcie ręki

Domki Trojaki

już od 300 zł/doba/4 osoby
Bańska Niżna
300m do basenów - term GORĄCY POTOK oraz TERMY SZAFLARY

• 12km do centrum Zakopanego

• 12km Białka Tatrzańska

Udogodnienia
Darmowy parking, Wi-fi, plac zabaw

Zniżka 20% na Termy Gorący Potok oraz Termy Szaflary

Przystanek kolejowy ułatwiający dojazd do Zakopanego - Jedynie 50m od domków

Regulamin korzystania z domku/apartamentów „Trojaki Przy Termach”

Niniejszy regulamin wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu.

1. Do korzystania z domku/apartamentu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane. Wynajmujący domek nie może przekazywać go innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres za który uiścił opłatę.

2. Osoby niezameldowane mogą przebywać w domku w godzinach od 7.00 do 22.00.

3. Przebywanie osób niezameldowanych w domku/apartamencie po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny.

4. Opiekunowie/rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci przebywające pod ich opieką.

5. Obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00 dnia następnego.

6. Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób oraz dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa, oraz zachowywać się w sposób nieuciążliwy dla osób przebywających w sąsiednich domach.

7. W domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

8. Pobyt zwierząt w domu jak również w jego otoczeniu jest zabroniony.

9. Najmujący domek ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń domku powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Przy przyjeździe pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł , zwrotna po odebraniu apartamentu (domku) jeśli niema żadnych uszkodzeń.

10. Goście zobowiązani są w szczególności do:
a. utrzymywania we własnym zakresie porządku i czystości w pomieszczeniach domku oraz w jego otoczeniu.
b. korzystania z urządzeń w sposób nie powodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;
c. racjonalnego korzystania z wody i prądu elektrycznego.

11. Po przybyciu do domu należy sprawdzić stan obiektu, wskazać ewentualne uszkodzenia. Reklamacje zgłaszane w późniejszym terminie, np.  w dniu wyjazdu nie będą uwzględniane. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.

12. Goście mają obowiązek ścisłego przestrzegania przepisów i zasad przeciwpożarowych oraz zakaz używania . żelazek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domków. Nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

13. Zabronione jest używanie, znajdujących się w domu, instalacji i urządzeń w sposób nie odpowiadający ich przeznaczeniu, lub mogący prowadzić do ich zniszczenia lub uszkodzenia. Prosimy o zwracanie uwagi na prawidłowe wykorzystanie sprzętu AGD i wyłączanie natychmiast po użyciu.

14. Przed wyjazdem goście proszeni są o opróżnienie lodówki i wyniesienie śmieci.

15. Goście proszeni są o nie chodzenie po domu w butach narciarskich, łyżwach czy rolkach.

16. Wszelkie awarie należy zgłaszać Wynajmującemu.

17. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Najmującego.

18. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości. Parking przed domem jest parkingiem niestrzeżonym.

19. Po upływie terminu pobytu Najmujący domek ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru domku przez właściciela.

20. W przypadku rezygnacji z pobytu – do 60 dni przed planowanym przyjazdem zadatek zwracany jest w całości – do 30 dni 50% – w późniejszym terminie zadatek nie jest zwracany – Święta i sylwester zadatki nie są zwracane. 

21. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu. W przypadku rezygnacji lub skrócenia czasu pobytu, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.

22. Należność za pobyt pobierana jest w gotówce, przelewem lub kartą z pomniejszeniem o wpłacone na konto Wynajmującego zadatki.

23. Domy wynajmowane są na doby. Pobyt rozpoczyna się w dniu przyjazdu od godz.15:00 a kończy w dniu wyjazdu o godz. 10:00.

24. Ceny w cenniku są cenami poglądowymi i mogą ulec zmianie.

25. Plac zabaw – dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów , którzy za nie ponoszą pełną odpowiedzialność . Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

26. Zabrania się organizowania hucznych imprez , mogących zakłócać spokój innych osób. (wieczory kawalerskie, panieńskie, itp. imprezy.)

27. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobom, które je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz niezwłocznego opuszczenia terenu.